Använda produkten

Varför du behöver använda en Zircon regeldetektor

Varje gång du hänger upp tavlor eller sätter upp hyllor, TV-skärmar och annat på väggen är det viktigt att du monterar föremålet mitt på regeln där fästet är som säkrast. Det finns två viktiga anledningar till detta. Dels är risken för att föremål ska falla ned och skada någon mindre och dels skyddas dina värdefulla saker från att falla ned och gå sönder. Med Zircons regeldetektorer StudSensor™ och MultiScanner® i HD-serien och i L-serien kan du förebygga detta.

Vilken StudSensor™ skall jag välja?

Med 15 tillgängliga produkter i sortimentet för väggskanning finns det alltid ett StudSensor™-verktyg som är perfekt för ditt behov. Begränsa alternativen genom att ställa dig själv följande tre frågor:

Hur ofta behöver jag detektera reglar?
Hur många väggvarianter träffar jag på vid sökning efter reglar?
Behöver jag finna andra dolda föremål som t.ex. elledningar och metall?

Ha svaren på dessa frågor i åtanke när du kikar runt i vårt produktsortiment nedan…

Visa mer

Så används våra verktyg för kantdetektering

När du försöker finna en regel innan du spikar, borrar eller förankrar något är det i själva verket regelns mittpunkt du vill finna. Genom att använda våra produkter på rätt sätt och utnyttja fördelarna med den dubbla skannings- och markeringsmetoden kommer du att erhålla exakta resultat. Du behöver aldrig mer oroa dig för skadade väggar med diverse småhål.

Steg 1

Håll StudSensor™-regeldetektorn plant mot väggen. Se till att avkänningsytan ligger tätt mot väggen hela tiden så att du inte får felaktiga avläsningar.

Steg 2

Slå på StudSensor™-verktyget genom att trycka pa…

Visa mer

Så används våra verktyg för mittpunktsdetektering

MultiScanner®- och StudSensor™-verktyg med CenterVision® -teknik finner mittpunkten på reglar och bjälkar av trä eller metall i ett enda enkelt steg. Håll skannern mot väggen, slå på den, vänta ett ögonblick tills du hör kalibreringspipet och för den sedan sakta längs väggen tills SpotLite®-markeringssystemets…

Visa mer

Hitta reglar i väggar av läkt och putsmaterial

StudSensor™-regeldetektorer hittar reglar genom att känna av ökningar och förändringar i densitet innanför väggen. För att det ska fungera måste väggytan ha en jämn densitetsnivå och ha lägre densitet än träregeln. Regeldetektorer ger dock inte alltid exakta resultat för väggar av läkt och putsmaterial eftersom konstruktionen i dessa varierar kraftigt.

Även väggar med en plan yta kan ibland dölja en oregelbunden kombination av trä (läkt) och putsmaterial med djupa och grunda densitetsnivåer mellan putsmaterialet, läkten och regeln. För att förstå varför dessa väggar är en sådan utmaning är det bäst att först ta en titt på hur de är konstruerade…

Visa mer

Finna metall och elledningar med interaktiv kalibrering

Finna metall och strömförande elledningar

Både skanning efter metall och elledningar i våra verktyg har interaktiv kalibrering, vilket innebär…

Visa mer

Varför kalibreringen är så viktig

Det första vi vill poäntera är ”Se till att StudSensor™-verktyget är kalibrerat”. Du undrar kanske varför detta är så viktigt eller varför du inte bara kan slå på det och använda det.

Om alla väggar var konstruerade på samma sätt skulle det faktiskt vara så enkelt. Dessvärre är alla väggar olika kombinationer av träslag, gipsskivornas tjocklekar, färglager med mera. För att en regeldetektor ska kunna avgöra var i en vägg en regel sitter måste den veta hur väggen ”ser ut”, så att sensorerna kan urskilja regeln. När StudSensor™-regeldetektorn kalibreras mot en bar vägg får den möjlighet att mäta väggens tjocklek och materialets densitet och registrera faktorer som fuktighet, temperatur och även de minimala elektriska avläsningarna från din hand, som alla påverkar avläsningen av väggen…

Visa mer

Bästa metalldetektor för dina behov

Zircon erbjuder tre olika typer av metalldetektorer för olika behov beroende på vilken konstruktion och typ av metall som du vill detektera.

MetalliScanner™ MT 6 är enbart en metalldetektor som hittar magnetisk och icke-magnetisk metall på upp till 15 cm djup i betong och andra icke-metalliska ytor och som används för att lokalisera armeringsjärn och rörledningar.

Metalldetektorn MetalliScanner™ m40 löser problemet med att finna reglar i väggar av läkt och gips. Den kan finna ett mönster av spikar i läkten på reglarna och lokaliserar järnhaltiga (magnetiska) metaller på upp till 10 cm djup samt icke järnhaltiga (omagnetiska) metaller på upp till 5 cm djup. Du kan finna rörledningar, kanaler, armeringsjärn, spikar och skruvar i dina väggar, golv och tak...

Visa mer

Problem med magnetiska regeldetektorer

Magnetiska ”regel”detektorer hittar skruvar och spikar, inte reglar. Om skruvarna eller spikarna sitter i regelns kant kan det bli så att du monterar föremål farligt nära kanten, eller missar regeln helt.

Zircons regeldetektorer känner av densiteten innanför väggen. Zircons mittpunktsdetekterande modeller kan detektera regelns vänsterkant, mittpunkt och högerkant i en enda sökning.

Byte av batteri

SKRUVA INTE LOSS VERKTYGETS BAKSTYCKE.
Detta skulle medföra att verktygets invändiga komponenter lossas så att verktyget inte fungerar som det ska.

Steg 1
Öppna locket till batterifacket på baksidan. Sätt i ett helt nytt 9 V alkaliskt batteri med de positiva och negativa polerna placerade enligt bilden på baksidan…

Visa mer

Minimera oriktiga resultat

Är regeln du fann verkligen en regel??

  • För att verkligen finna en regel ska du skanna ditt arbetsområde noga och markera placeringen för alla….
Visa mer

Kartlägga väggen

Vi rekommenderar att du ”kartlägger” den vägg du ska arbeta med, vilket innebär att du markerar flera reglar i olika höjd även om du bara söker efter en regel. Varför? Därför att du vill försäkra dig om att ”regeln” verkligen är en regel…

Visa mer

Praktiska råd

  • Sätt alltid verktyget mot väggen innan du trycker på strömknappen. Verktyget behöver kalibrera på ytan som ska skannas för att regeldetektering ska lyckas.
  • Se till att du spikar eller borrar i regelns mittpunkt. De flesta typer av regeldetektorer indikerar endast regelns kanter – det är bara Zircon® mittpunktsdetekterande StudSensor™-verktyg som indikerar mittpunkten.
  • Om verktyget blinkar och piper oavbrutet har ett kalibreringsfel uppstått. Försök skanna väggen igen men börja på ett annat ställe.
  • Använd endast DeepScan®-läget om det är nödvändigt. Om den här funktionen används på en normaltjock vägg…
Visa mer

Ordlista

FINNA REGELKANTER

Regeldetektorer fungerar genom att mäta densitet. Din väggskiva har en viss densitet och när regeldetektorn känner av en högre densitet medan du drar verktyget längs väggen betyder det förmodligen att du har nått kanten på en regel. För att finna regelns mittpunkt måste du först finna regelns båda kanter.

FINNA REGELNS MITTPUNKT

CenterVision™ är den mest spännande innovationen inom regeldetekteringen sedan Zircon introducerade den ursprungliga elektroniska regeldetektorn 1980. I stället för den “dubbla” skannings- och markeringsmetoden behöver användare bara göra en sökning för att finna mittpunkten. CenterVision™-verktyg finner till och med mittpunkten på en dubbel regel men den visar en bred ”mittpunktszon”…

Visa mer