Vattendetektorer

Varje hem borde ha denna elektroniska vattendetektorn Zircon Leak Alert™. Placera den intill avlopp, varmvattenberedare, sumppumpar och tvättmaskiner och upptäck vattenläckage innan de orsakar stora vattenskador.

JÄMFÖRELSETABELL

 BATTERIINDIKATOR
Leak Alert™ BATTERIINDIKATOR