Tillbaka

MultiScanner® i320 OneStep™

FUNKTIONER

FINNA REGELNS MITTPUNKT
FINNA REGELKANTER
FINNA TRÄ- ELLER METALLREGLAR
SKANNA TJOCKARE VÄGGAR
WIREWARNING®-DETEKTERING
LOKALISERA METALL
LCD-DISPLAY

MultiScanner® i320 OneStep™

MultiScanner® i320 OneStep™ detekterar snabbt och enkelt ytterkanter och mittpunkt på träreglar, metallreglar och bjälkar bakom väggar, tak och golv. Verktyget detekterar också metallobjekt på upp till 76 mm djup. En treläges omkopplare gör det enkelt att välja funktion. SpotLite®-markören, displayen och en tonsignal indikerar var det sökta objektet finns.

 • StudScan-läget detekterar mittpunkt och ytterkanter på trä- och metallreglar på upp till 19 mm sökdjup
 • DeepScan®-läget fördubblar sökdjupet till upp till 38 mm djup
 • WireWarning® detektering indikerar närvaron av oskärmade strömförande växelströmsledningar på upp till 51 mm djup
 • Metal Scan-läget lokaliserar icke-magnetisk metall som kopparrör på upp till 38 mm djup, och magnetisk metall som armeringsjärn på upp till 76 mm djup
 • ACT™ (Automatisk korrigeringsteknik) korrigerar automatiskt vanliga fel, till exempel om sökningen påbörjas över en regel
 • Signalstyrkeindikatorn hjälper till att avgöra om objektet ligger lågt eller djupt under ytan

MultiScanner® i320 OneStep™ detekterar snabbt och enkelt ytterkanter och mittpunkt på träreglar, metallreglar och bjälkar bakom väggar, tak och golv. Verktyget detekterar också metallobjekt på upp till 76 mm djup. En treläges omkopplare gör det enkelt att välja funktion. SpotLite®-markören, displayen och en tonsignal indikerar var det sökta objektet finns.

 • StudScan-läget detekterar mittpunkt och ytterkanter på trä- och metallreglar på upp till 19 mm sökdjup
 • DeepScan®-läget fördubblar sökdjupet till upp till 38 mm djup
 • WireWarning® detektering indikerar närvaron av oskärmade strömförande växelströmsledningar på upp till 51 mm djup
 • Metal Scan-läget lokaliserar icke-magnetisk metall som kopparrör på upp till 38 mm djup, och magnetisk metall som armeringsjärn på upp till 76 mm djup
 • ACT™ (Automatisk korrigeringsteknik) korrigerar automatiskt vanliga fel, till exempel om sökningen påbörjas över en regel
 • Signalstyrkeindikatorn hjälper till att avgöra om objektet ligger lågt eller djupt under ytan
Tillbaka till start