Tillbaka

StudSensor™ e30

FUNKTIONER

FINNA REGELKANTER
FINNA TRÄ- ELLER METALLREGLAR
WIREWARNING®-DETEKTERING

StudSensor™ e30

StudSensor™ e30 lokaliserar snabbt och enkelt ytterkanterna på trä- och metallreglar i väggar. Verktyget är försett med ett nytt användarvänligt gränssnitt och en förbättrad SpotLite® markör. Ett patenterat nypgrepp och formgivning ger ett säkert grepp i alla vinklar för båda händerna.

 • Finner ytterkanter på trä- och metallreglar på upp till 19 mm djup
 • READY-indikatorn visar när kalibreringen har slutförts
 • WireWarning® detektering indikerar närvaro av strömförande växelströmsledningar på upp till 51 mm djup
 • Röda pil-ikoner tänds upp efter hand som man närmar sig en regel
 • EDGE-ikonen tänds upp när regelns ytterkant har detekterats
 • SpotLite®-markören visar en pilformad ljusmarkering på väggen som tydligt pekar ut målet
 • Zircon’s patenterade “över regeln”-indikering
  visar när sökningen måste göras om på ett annat ställe ifall sökningen påbörjades mitt över en regel
 • Patenterad TruCal® -teknologi indikerar när verktyget är kalibrerat och klart för användning

StudSensor™ e30 lokaliserar snabbt och enkelt ytterkanterna på trä- och metallreglar i väggar. Verktyget är försett med ett nytt användarvänligt gränssnitt och en förbättrad SpotLite® markör. Ett patenterat nypgrepp och formgivning ger ett säkert grepp i alla vinklar för båda händerna.

 • Finner ytterkanter på trä- och metallreglar på upp till 19 mm djup
 • READY-indikatorn visar när kalibreringen har slutförts
 • WireWarning® detektering indikerar närvaro av strömförande växelströmsledningar på upp till 51 mm djup
 • Röda pil-ikoner tänds upp efter hand som man närmar sig en regel
 • EDGE-ikonen tänds upp när regelns ytterkant har detekterats
 • SpotLite®-markören visar en pilformad ljusmarkering på väggen som tydligt pekar ut målet
 • Zircon’s patenterade “över regeln”-indikering
  visar när sökningen måste göras om på ett annat ställe ifall sökningen påbörjades mitt över en regel
 • Patenterad TruCal® -teknologi indikerar när verktyget är kalibrerat och klart för användning
Tillbaka till start