Tillbaka Tillbaka

MetalliScanner™ m40

FUNKTIONER

LOKALISERA METALL

MetalliScanner™ m40

MetalliScanner™ m40 lokaliserar snabbt och enkelt metallobjekt i väggar av trä, gips, panel, kakel, puts, stuckatur, betong och andra icke-magnetiska material. Verktyget detekterar magnetisk metall på upp till 102 mm djup, och icke-magnetisk metall på upp till 51 mm djup. MetalliScanner™ m40 löser problemet med att finna reglar bakom putsade träskivor. Detta uppnås genom att raden av spik eller skruv som fäster träskivorna mot reglarna detekteras. MetalliScanner™ m40 finner rör, ventilationskanaler, armeringsjärn och skruv i väggar, tak och golv. Verktyget är perfekt även för att söka igenom återvunnet trä efter gömda metallobjekt.

MetalliScanner™ m40 har två söklägen, varje läge med en LED-display som gradvis ökar i styrka. Då verktyget närmas ett metallobjekt kommer de röda lysdioderna att tändas, nerifrån och uppåt. Den blå spolen upptill tänds och en tonsignal hörs då ett metallobjekt har lokaliserats.

  • Använd finsökningsläge (Pinpoint) för att detektera små metallobjekt som spik och skruv
  • Verktyget visar hur djupt metallobjektet finns under ytan i både centimeter och tum
  • Använd vidvinkelläge (Wide Scan) för att detektera metallobjekt i väggar eller betong
  • LED-pilar visar signalstyrkan

MetalliScanner™ m40 lokaliserar snabbt och enkelt metallobjekt i väggar av trä, gips, panel, kakel, puts, stuckatur, betong och andra icke-magnetiska material. Verktyget detekterar magnetisk metall på upp till 102 mm djup, och icke-magnetisk metall på upp till 51 mm djup. MetalliScanner™ m40 löser problemet med att finna reglar bakom putsade träskivor. Detta uppnås genom att raden av spik eller skruv som fäster träskivorna mot reglarna detekteras. MetalliScanner™ m40 finner rör, ventilationskanaler, armeringsjärn och skruv i väggar, tak och golv. Verktyget är perfekt även för att söka igenom återvunnet trä efter gömda metallobjekt.

MetalliScanner™ m40 har två söklägen, varje läge med en LED-display som gradvis ökar i styrka. Då verktyget närmas ett metallobjekt kommer de röda lysdioderna att tändas, nerifrån och uppåt. Den blå spolen upptill tänds och en tonsignal hörs då ett metallobjekt har lokaliserats.

  • Använd finsökningsläge (Pinpoint) för att detektera små metallobjekt som spik och skruv
Läs mer Läs mindre
Tillbaka till start