Tillbaka

StudSensor™ Pro SL

FUNKTIONER

FINNA REGELKANTER
FINNA TRÄ- ELLER METALLREGLAR
SKANNA TJOCKARE VÄGGAR

StudSensor™ Pro SL

StudSensor™ Pro SL finner snabbt och enkelt ytterkanterna på träreglar, metallreglar och bjälkar bakom väggar, tak och golv. Den patenterade SpotLite®-markören tänder en ljusstråle som markerar på väggen var det sökta objektet finns.

 • StudScan-läget detekterar ytterkanter på trä- och metallreglar på upp till 19 mm djup
 • DeepScan® läget fördubblar sökdjupet upp till 38 mm
 • Röda LED-indikatorer tänds upp varje gång man närmar sig en regel
 • Den patenterade SpotLite®-markören, en tonsignal och en grön LED-indikator visar när ytterkanten på regeln detekterats
 • Skulle sökningen påbörjas över en regel kommer Zircon’s patenterade ”över regeln”-indikering att tändas för att visa att sökningen måste göras om på en annan plats
 • Patenterad TruCal®-teknik kalibrerar verktyget efter väggens densitet. När TruCal®-indikatorn lyser med fast grönt sken är verktyget redo att påbörja sökningen

StudSensor™ Pro SL finner snabbt och enkelt ytterkanterna på träreglar, metallreglar och bjälkar bakom väggar, tak och golv. Den patenterade SpotLite®-markören tänder en ljusstråle som markerar på väggen var det sökta objektet finns.

 • StudScan-läget detekterar ytterkanter på trä- och metallreglar på upp till 19 mm djup
 • DeepScan® läget fördubblar sökdjupet upp till 38 mm
 • Röda LED-indikatorer tänds upp varje gång man närmar sig en regel
 • Den patenterade SpotLite®-markören, en tonsignal och en grön LED-indikator visar när ytterkanten på regeln detekterats
 • Skulle sökningen påbörjas över en regel kommer Zircon’s patenterade ”över regeln”-indikering att tändas för att visa att sökningen måste göras om på en annan plats
 • Patenterad TruCal®-teknik kalibrerar verktyget efter väggens densitet. När TruCal®-indikatorn lyser med fast grönt sken är verktyget redo att påbörja sökningen
Tillbaka till start