Tillbaka

MultiScanner™ L550c OneStep™

FUNKTIONER

FINNA REGELNS MITTPUNKT
FINNA REGELKANTER
FINNA TRÄ- ELLER METALLREGLAR
SKANNA TJOCKARE VÄGGAR
WIREWARNING®-DETEKTERING
LOKALISERA METALL
LOKALISERA STRÖMFÖRANDE LEDNING
LCD-DISPLAY
BATTERIINDIKATOR
COLORTRIP™ DISPLAY

MultiScanner™ L550c OneStep™

MultiScanner™ L550c OneStep™ lokaliserar reglar, metallobjekt och strömförande växelströmsledningar bakom väggar, golv och tak. Den avancerade ColorTrip™-displayen lyser grönt vid regelsökning, blått vid sökning efter metall och rött i läget för växelströmssökning. Displayen blinkar eller lyser rött som en varning för strömförande ledningar i lägena för StudScan, DeepScan™, och Metal Scan. En fyraläges omkopplare gör det enkelt att byta funktion. Den patenterade SpotLite™ -markören, en tydlig bakgrundsbelyst display och en tonsignal indikerar var objektet finns.

 • StudScan-läget detekterar mittpunkt, ytterkanter och riktning på trä- och metallreglar på upp till 19 mm djup
 • DeepScan™-läget fördubblar sökdjupet till upp till 38 mm djup
 • WireWarning™ detektering indikerar närvaron av strömförande växelströmsledningar på upp till 50 mm djup
 • Metal Scan-läget lokaliserar icke-magnetisk metall som kopparrör på upp till 38 mm djup och magnetisk metall som armeringsjärn på upp till 75 mm djup
 • AC Scan-läget lokaliserar strömförande oskärmade växelströmsledningar på upp till 50 mm djup
 • ACT™ (automatisk korrigeringsteknik) korrigerar automatiskt vanliga fel, till exempel om sökningen påbörjas över en regel
 • ColorTrip™ display med Target Spotlight indikerar riktning och ytterkant på regeln och tänds upp när mittpunkten på regeln har detekterats
 • Low Battery indikator för lågt batteri visar när batteriet bör bytas för optimal funktion
 • Signalstyrkeindikator hjälper till att avgöra om objektet ligger lågt eller djupt under ytan
 • SpotLite™-markören visar en pilformad ljusmarkering på väggen som tydligt pekar ut mittpunkten på en regel
 • V-formad skåra gör det enkelt att markera var objekten finns
 • Gummihandtag ger ett säkert och bekvämt grepp

MultiScanner™ L550c OneStep™ lokaliserar reglar, metallobjekt och strömförande växelströmsledningar bakom väggar, golv och tak. Den avancerade ColorTrip™-displayen lyser grönt vid regelsökning, blått vid sökning efter metall och rött i läget för växelströmssökning. Displayen blinkar eller lyser rött som en varning för strömförande ledningar i lägena för StudScan, DeepScan™, och Metal Scan. En fyraläges omkopplare gör det enkelt att byta funktion. Den patenterade SpotLite™ -markören, en tydlig bakgrundsbelyst display och en tonsignal indikerar var objektet finns.

 • StudScan-läget detekterar mittpunkt, ytterkanter och riktning på trä- och metallreglar på upp till 19 mm djup
 • DeepScan™-läget fördubblar sökdjupet till upp till 38 mm djup
 • WireWarning™ detektering indikerar närvaron av strömförande växelströmsledningar på upp till 50 mm djup
 • Metal Scan-läget lokaliserar icke-magnetisk metall som kopparrör på upp till 38 mm djup…
Läs mer Läs mindre
Tillbaka till start