Tillbaka

StudSensor™ HD25

FUNKTIONER

FINNA REGELKANTER
FINNA TRÄ- ELLER METALLREGLAR

StudSensor™ HD25

Regeldetektorn StudSensor™ HD25 är baserad på Zircon’s senaste designinnovationer. HD25 har ett ergonomiskt utformat handtag som ger ett säkert och komfortabelt grepp om verktyget i alla vinklar. Verktyget är enkelt att använda tack vare ett tydligt och lättläst användargränssnitt. Genom att detektera ytterkanter på trä- och metallreglar kan tavlor, speglar och hyllor säkert fästas upp på väggen.

 • StudScan-läget detekterar ytterkanter på trä- och metallreglar på upp till 19 mm djup
 • READY- indikatorn visar när verktyget är kalibrerat och redo för mätning
 • EDGE-pilen tänds upp när regelns ytterkant har detekterats
 • Zircon’s patenterade “över regeln”-indikering visar när sökningen måste göras om på ett annat ställe ifall sökningen påbörjades mitt över en regel
 • SpotLite®-markören visar en pilformad ljusmarkering på väggen som tydligt pekar ut ytterkanten på en regel
 • Genomskinlig bottenplatta och en upplyst V-formad markeringsskåra ger precis markering av regelkanterna

Regeldetektorn StudSensor™ HD25 är baserad på Zircon’s senaste designinnovationer. HD25 har ett ergonomiskt utformat handtag som ger ett säkert och komfortabelt grepp om verktyget i alla vinklar. Verktyget är enkelt att använda tack vare ett tydligt och lättläst användargränssnitt. Genom att detektera ytterkanter på trä- och metallreglar kan tavlor, speglar och hyllor säkert fästas upp på väggen.

 • StudScan-läget detekterar ytterkanter på trä- och metallreglar på upp till 19 mm djup
 • READY- indikatorn visar när verktyget är kalibrerat och redo för mätning
 • EDGE-pilen tänds upp när regelns ytterkant har detekterats
 • Zircon’s patenterade “över regeln”-indikering visar när sökningen måste göras om på ett annat ställe ifall sökningen påbörjades mitt över en regel
 • SpotLite®-markören visar en pilformad ljusmarkering på väggen som tydligt pekar ut ytterkanten på en regel
 • Genomskinlig bottenplatta och en upplyst V-formad markeringsskåra ger precis markering av…
Läs mer Läs mindre
Tillbaka till start