Tillbaka

MultiScanner™ HD800 OneStep™

FUNKTIONER

FINNA REGELNS MITTPUNKT
FINNA REGELKANTER
FINNA TRÄ- ELLER METALLREGLAR
SKANNA TJOCKARE VÄGGAR
WIREWARNING®-DETEKTERING
LOKALISERA METALL
LCD-DISPLAY
BATTERIINDIKATOR

MultiScanner™ HD800 OneStep™

MultiScanner™ HD800 detekterar snabbt och enkelt mittpunkt och ytterkanter på träreglar, metallreglar och bjälkar genom väggar, tak och golv. Verktyget detekterar också metallobjekt på upp till 75 mm djup. En treläges omkopplare gör det enkelt att byta funktion. SpotLite™ -markören, en bakgrundsbelyst display och en tonsignal indikerar var regeln finns. Signalstyrkeindikatorn hjälper till att avgöra om objektet ligger lågt eller djupt under ytan.

 • StudScan-läget detekterar ytterkanter på trä- och metallreglar på upp till 19 mm djup
 • DeepScan™-läget fördubblar sökdjupet till upp till 38 mm djup
 • WireWarning™ detektering indikerar närvaron av strömförande växelströmsledningar på upp till 50 mm djup i metall- och regelsökningslägena
 • Metal Scan-läget lokaliserar icke-magnetisk metall som kopparrör på upp till 38 mm djup och magnetisk metall som armeringsjärn på upp till 75 mm djup
 • ACT™ (Auto-korrigeringsteknik) korrigerar automatiskt vanliga fel, till exempel om sökningen påbörjas över en regel
 • Bakgrundsbelyst LCD-display med Target Spotlight indikerar riktning och ytterkant på regeln och tänds upp när mittpunkten på regeln har detekterats
 • Indikering av lågt batteri för optimal funktion
 • Signalstyrkeindikatorn hjälper till att avgöra om objektet ligger lågt eller djupt under ytan
 • SpotLite™-markören visar en pilformad ljusmarkering på väggen som tydligt pekar ut mittpunkten på en regel
 • Halvgenomskinlig bottenplatta och upplyst V-formad markeringsskåra ger precis markering av objekten

MultiScanner™ HD800 detekterar snabbt och enkelt mittpunkt och ytterkanter på träreglar, metallreglar och bjälkar genom väggar, tak och golv. Verktyget detekterar också metallobjekt på upp till 75 mm djup. En treläges omkopplare gör det enkelt att byta funktion. SpotLite™ -markören, en bakgrundsbelyst display och en tonsignal indikerar var regeln finns. Signalstyrkeindikatorn hjälper till att avgöra om objektet ligger lågt eller djupt under ytan.

 • StudScan-läget detekterar ytterkanter på trä- och metallreglar på upp till 19 mm djup
 • DeepScan™-läget fördubblar sökdjupet till upp till 38 mm djup
 • WireWarning™ detektering indikerar närvaron av strömförande växelströmsledningar på upp till 50 mm djup i metall- och regelsökningslägena
 • Metal Scan-läget lokaliserar icke-magnetisk metall som kopparrör på upp till 38 mm djup och magnetisk metall som armeringsjärn på upp till 75 mm djup
Läs mer Läs mindre
Tillbaka till start