Tillbaka

MultiScanner™ HD900c OneStep™

FUNKTIONER

FINNA REGELNS MITTPUNKT
FINNA REGELKANTER
FINNA TRÄ- ELLER METALLREGLAR
SKANNA TJOCKARE VÄGGAR
WIREWARNING®-DETEKTERING
LOKALISERA METALL
LOKALISERA STRÖMFÖRANDE LEDNING
LCD-DISPLAY
BATTERIINDIKATOR
COLORTRIP™ DISPLAY

MultiScanner™ HD900c OneStep™

MultiScanner™ HD900c detekterar snabbt och enkelt mittpunkt och ytterkanter på träreglar, metallreglar och bjälkar genom väggar, tak och golv. Den avancerade ColorTrip™-displayen lyser grönt vid regelsökning, blått vid sökning efter metall och rött i läget för växelströmssökning. Displayen blinkar eller lyser rött som en varning för strömförande ledningar i lägena för StudScan, DeepScan™, och Metal Scan. En fyraläges omkopplare gör det enkelt att byta funktion. SpotLite™ -markören,  en tydlig bakgrundsbelyst display och en tonsignal indikerar var objektet finns.

 • StudScan-läget detekterar ytterkanter på trä- och metallreglar på upp till 19 mm sökdjup
 • DeepScan™-läget fördubblar sökdjupet till upp till 38 mm djup
 • WireWarning™ detektering indikerar närvaron av strömförande växelströmsledningar på upp till 50 mm djup i metall- och regelsökningslägena
 • Metal Scan-läget lokaliserar icke-magnetisk metall som kopparrör på upp till 38 mm djup och magnetisk metall som armeringsjärn på upp till 75 mm djup
 • AC Scan-läget lokaliserar strömförande oskärmade växelströmsledningar på upp till 50 mm djup
 • ACT™ (Automatisk korrigeringsteknik) korrigerar automatiskt vanliga fel, till exempel om sökningen påbörjas över en regel
 • ColorTrip™ display med Target Spotlight indikerar riktning och ytterkant på regeln och tänds upp när mittpunkten på regeln har detekterats
 • Indikering av lågt batteri för optimal funktion
 • Signalstyrkeindikatorn hjälper till att avgöra om objektet ligger lågt eller djupt under ytan
 • SpotLite™-markören visar en pilformad ljusmarkering på väggen som tydligt pekar ut mittpunkten på en regel
 • Halvgenomskinlig bottenplatta och upplyst V-formad markeringsskåra ger precis markering av regelkanterna

MultiScanner™ HD900c detekterar snabbt och enkelt mittpunkt och ytterkanter på träreglar, metallreglar och bjälkar genom väggar, tak och golv. Den avancerade ColorTrip™-displayen lyser grönt vid regelsökning, blått vid sökning efter metall och rött i läget för växelströmssökning. Displayen blinkar eller lyser rött som en varning för strömförande ledningar i lägena för StudScan, DeepScan™, och Metal Scan. En fyraläges omkopplare gör det enkelt att byta funktion. SpotLite™ -markören,  en tydlig bakgrundsbelyst display och en tonsignal indikerar var objektet finns.

 • StudScan-läget detekterar ytterkanter på trä- och metallreglar på upp till 19 mm sökdjup
 • DeepScan™-läget fördubblar sökdjupet till upp till 38 mm djup
 • WireWarning™ detektering indikerar närvaron av strömförande växelströmsledningar på upp till 50 mm djup i metall- och regelsökningslägena
 • Metal Scan-läget lokaliserar icke-magnetisk metall som kopparrör på upp till…
Läs mer Läs mindre
Tillbaka till start