Vanliga frågor

Fungerar Zircons regeldetektor på väggar gjorda av läkt och putsmaterial?

Zircons enklare StudSensor™ regeldetektorer med endast regelskannings- och/eller DeepScan®-läge rekommenderas inte för väggar gjorda av läkt och putsmaterial.

MultiScanner® modeller med metallskanningsläge (eller en särskild metallsökare) kan dock användas för att finna mönster av spikar eller skruvar i läkten på reglarna. Spikar eller skruvar bör finnas i en rad när du skannar efter metall.

Notera: Om förstärkning med metallnät har använts i konstruktionen kanske regeln inte kan finnas ens med sökning via metallskanningsläget (eller med en dedikerad metalldetektor).

Klicka här för mer information.

Vilken typ av batterier skall användas för Zircons regeldetektorer?

För de flesta av Zircons StudSensor™- och MultiScanner® regeldetektorer krävs ett helt nytt 9V alkaliskt batteri (med långt kvar till utgångsdatum) för att fungera på ett korrekt sätt. Läs noggrant igenom instruktionerna för din specifika modell.

Notera: För MultiScanner® x85 krävs tre st AAA-batterier (LR03).

Hur fungerar Zircons produktgaranti?

Zircon Corporation (“Zircon”) garanterar att produkterna är fria från defekter i material och arbetsutförande under två år från inköpsdatumet.

För mer information se https://se.zircon.com/warranty/ eller ring på +1-408-963-4550 (mån–fre kl. 8.00–17.00 (PST), dock ej helgdagar).

*NOTERA: DET KRÄVS ETT HELT NYTT 9V ALKALISKT BATTERI FÖR KORREKT FUNKTION.*

Zircons kontaktinformation

Zircon Corporation är beläget i Silicon Valley, Kalifornien, USA.

Zircon Corporation
1580 Dell Avenue
Campbell, Kalifornien 95008, USA

Växel: +1-408-963-4550
Teknisk support och allmänna frågor: +1-408-963-4550
Fax: +1-408-963-4597

Allmän information: info@zircon.com*
Säljavdelning: sales@zircon.com
Pressrum: marketing@zircon.com

Zircons kundservice är öppen måndag–fredag kl. 8.00–17.00 (PST).
Stängt 2023: 2 JAN, 20 FEB, 29 MAY, 4 JUL, 4 SEP, 23-24 NOV, 22-25 DEC

* Vänligen notera att Zircon Corporation inte skickar ut meddelanden från info@zircon.com, mottar bara.
Meddelanden från denna adress skickas inte från Zircon Corporation. Svara inte på eventuella mail från denna adress, och klicka inte på någon bifogad länk i meddelandet eftersom detta kan orsaka allvarlig skada på din dator/kommunikationsutrustning.

Hur byter jag batteri i regeldetektorn?

På Zircons regeldetektorer behöver du inte lossa på några skruvar för att installera batterier. Montera inte isär verktyget. Det skulle medföra att invändiga komponenter kan lossna och att verktyget inte fungerar som det ska efter det.

För information om tillämpliga installationssteg för batteriet klickar du här, ring oss på: 1-800-245-9265, måndag–fredag kl. 8.00–17.00 (PST) eller besök Zircons Supportcenter.

Hur sätter jag ihop StudSensor™-regeldetektor om jag lossade på en skruv på baksidan?

Låt skruven vara lossad, ta av batteriluckan och lägg verktyget ned på ett bord. Ta försiktigt loss överdelen för att se kretskortet inuti. Kontrollera att allt är korrekt justerat och ser ut som det ska.

Se till att batteridistansen (plastdelen med två hål) sitter framför batterikontakterna. Det mindre hålet är pluspolen (+) och det större hålet är minuspolen (-).

Om allt är korrekt justerat sätter du tillbaka överdelen. De två flikarna högst upp på överdelen måste föras in först för att höljet ska passa kant i kant med underdelen. Se till att alla fogar är jämna innan du skruvar tillbaka skruven.

Kontrollera verktygets funktion genom att sätta i ett helt nytt 9V alkaliskt batteri med långt bäst-före-datum. Tryck ned och håll in strömbrytaren samtidigt som du håller verktyget i luften. Den gröna lampan “TruCal” eller “Klar” ska då lysa, inget annat.

Testa verktyget på väggen.

Om du är osäker på om du har monterat ihop verktyget korrekt ringer du våra produktexperter på +1-408-963-4550, måndag–fredag kl. 8.00–17.00 (PST). Vi finns där för att hjälpa till.

Kan jag använda Zircons regeldetektor på husets utsida, genom fasadbeklädnad eller takplattor?

Nej, Zircons StudSensor™ regeldetektorer och MultiScanner® väggskannrar är utformade för, och rekommenderade att, användas inomhus.

Hur kalibrerar jag StudSensor™- eller MultiScanner®-regeldetektorn?

Zircons regeldetektorer är utformade att vara så lättanvända som möjligt. Placera regeldetektorn mot väggen, tryck på och håll in strömbrytaren och vänta i 1–2 sekunder. Verktyget kalibreras automatiskt till väggytan.

Om det uppstår ett kalibreringsfel eller om du har startat mitt över en regel piper verktyget oregelbundet och lamporna blinker troligen. Släpp fingret från strömbrytaren, flytta verktyget några centimeter till vänster eller höger och starta kalibreringsprocessen på nytt.

På förpackningen står det att verktyget finner metallreglar men i specifikationerna står det att verktyget inte innehåller metallskanning. Vilket är det som stämmer?

I regelskannings- och DeepScan®-läge indikerar verktyget förekomsten av reglar i trä OCH metall (men det visar inte om regeln är av trä eller metall).

MultiScanner® modeller med metallskanningsläge kan användas för att verifiera om regeln som hittas i regelskannings- eller DeepScan®-läge är av metall.

Hur kan jag skilja mellan reglar av metall och trä?

För att verifiera om regeln som du funnit I regelskannings- eller DeepScan®-läge är av metall eller trä behöver du en MultiScanner® regeldetektor med metallskanningsläge (eller en dedikerad metalldetektor). Byt läge till metallskanning och skanna regeln igen. Om du får positiva metallindikationer från golv till tak är regeln av metall. Oregelbundna metallindikationer från golv till tak innebär troligtvis spikar eller skruvar. (I detta skanningsläge detekteras endast förekomst av metall.)

Notera: Verktyg med metallskanningsläge kanske inte har samma skanningsdjup eller känslighet som dedikerade metalldetektorer.

Notera: Metallskanningsläget i Zircons MultiScanner®-verktyg är endast utformat för att finna metall nära väggytor till exempel spikar och balkar. Verktyget är inte avsett för att lokalisera djupt belägna rör i väggar eller under golv. För mer information om sådan användning refereras till MetalliScanner™ MT 6 metalldetektor.

Vad är skillnaden mellan WireWarning®-detektering och skanning efter elledning?

WireWarning®-detektering är en funktion som varnar användaren vid förekomst av strömförande, oskärmade elledningar då man skannar efter reglar eller metall. WireWarning®-detektering är alltid aktiverad i regelskannings-, DeepScan®- och metallskanningslägena. (Beroende på modell blinkar en LED lysdiod eller så visas en ljus-ikon på LCD-displayen vid förekomst av strömförande elledningar.)

Skanning efter elledning (AC Scan) är ett dedikerat skanningsläge på vissa MultiScanner®-verktyg som gör det möjligt för användaren att avgränsa området av strömförande elledningar (med hjälp av interaktiv kalibreringsteknik). Vid skanning efter elledning ändras displayen till att indikera när verktyget rör sig närmare eller längre ifrån strömförande elledningar. Detta gränssnitt gör det möjligt för användaren att justera verktygets känslighet till strömaktivitet. Proceduren kan upprepas flera gånger efter behov.

Varning: Detektorer för elektriska fält kanske inte finner strömförande elledningar om de är belägna mer än 5 cm från den skannade ytan, i betong, i ledningsrör, bakom en skjuvvägg i plywood, ett metallväggsskydd eller om det finns fukt i området eller på den skannade ytan.

VARNING! UTGÅ INTE FRÅN ATT DET INTE FINNS STRÖMFÖRANDE ELLEDNINGAR I VÄGGEN. UTFÖR INGA ÅTGÄRDER SOM KAN VARA FARLIGA OM VÄGGEN INNEHÅLLER STRÖMFÖRANDE ELLEDNINGAR. SLÅ ALLTID AV STRÖM, GAS OCH VATTEN INNAN DU BÖRJAR UNDERSÖKA EN YTA. OM DESSA INSTRUKTIONER INTE FÖLJS KAN DET RESULTERA I EN ELSTÖT, BRAND OCH/ELLER ALLVARLIG PERSONSKADA ELLER SKADA PÅ EGENDOM.

Slå alltid av strömmen när du arbetar nära elledningar.

Varför börjar min StudSensor™ regeldetektor blinka när jag trycker på På-/Av-knappen?

Blinkandet beror sannolikt på låg batterinivå. Byt ut batteriet mot ett helt nytt 9V alkaliskt batteri med långt kvar till utgångsdatum.

För Zircons regeldetektorer krävs ett fulladdat 9V alkaliskt batteri för att de skall fungera på korrekt sätt. Det är särskilt viktigt för modeller med bakgrundsupplysta LCD-display.

Notera: För MultiScanner® x85 krävs tre st AAA-batterier (LR03).

Jag misstänker att det finns elledningar i ett specifikt område där jag skannar men varför finner jag inga?

Detektorer för elektriska fält finner troligen inte strömförande elledningar om de befinner sig mer än 5 cm från den skannade ytan, i betong, i ledningsrör, bakom en skjuvvägg i plywood eller ett metallväggsskydd eller om det finns fukt i området eller på den skannade ytan.

Om verktyget har metallskanningsläge bör du använda det för att se om du kan finna metall, kabel eller metallrör.

Varning: Detektorer för elektriska fält kanske inte finner strömförande elledningar om de är belägna mer än 5 cm från den skannade ytan, i betong, i ledningsrör, bakom en skjuvvägg i plywood, ett metallväggsskydd eller om det finns fukt i området eller på den skannade ytan.


VARNING! UTGÅ INTE FRÅN ATT DET INTE FINNS STRÖMFÖRANDE ELLEDNINGAR I VÄGGEN. UTFÖR INGA ÅTGÄRDER SOM KAN VARA FARLIGA OM VÄGGEN INNEHÅLLER STRÖMFÖRANDE ELLEDNINGAR. SLÅ ALLTID AV STRÖM, GAS OCH VATTEN INNAN DU BÖRJAR UNDERSÖKA EN YTA. OM DESSA INSTRUKTIONER INTE FÖLJS KAN DET RESULTERA I EN ELSTÖT, BRAND OCH/ELLER ALLVARLIG PERSONSKADA ELLER SKADA PÅ EGENDOM.

Slå alltid av strömmen när du arbetar nära elledningar.

Kan jag hitta reglar bakom en kaklad vägg?

Ingen kakelvägg är den andra lik. Vi rekommenderar inte användning av Zircons enklare StudSensor™ regeldetektorer med endast regelskannings- eller DeepScan®-läge för att lokalisera reglar bakom kaklade väggar.

MultiScanner®-modeller med metallskanningsläge kan eventuellt användas för att finna mönster av spikar eller skruvar som fäster läkten eller gipsskivan till väggen under kaklet.

Notera: Väggar i badrum och kök kan innehålla många rör och ledningar. Regeldetektorn kan eventuellt finna dessa om de är belägna inom skanningsområdet. Kartlägg reglarna i väggen ordentligt innan du borrar eller spikar.

Var kan jag få hjälp med min regeldetektor?

Zircons kundservice är öppen måndag–fredag kl. 8.00–17.00 (PST). +1-408-963-4550
Stängt 2023: 2 JAN, 20 FEB, 29 MAY, 4 JUL, 4 SEP, 23-24 NOV, 22-25 DEC

Du kan även gå in på vår YouTube-kanal ZirconTV för att se de senaste informationsvideorna och gå in på vårt interaktiva Supportcenter online.