Tillbaka

SuperScan™ K2

FUNKTIONER

FINNA REGELNS MITTPUNKT
FINNA REGELKANTER
FINNA TRÄ- ELLER METALLREGLAR
SKANNA TJOCKARE VÄGGAR
WIREWARNING®-DETEKTERING
LCD-DISPLAY
BATTERIINDIKATOR
COLORTRIP™ DISPLAY

SuperScan™ K2

Zircon® SuperScan™ K2 är försedd med ny revolutionerande teknik för målkontroll, Target Control™ (TC™). Den här avancerade väggskannern är fininställd för att detektera träreglar samtidigt som falska indikeringar för metallobjekt som rör, skärmmaterial, fästen, beslag och kanaler under ytan filtreras bort. Indikatorerna LoLevel™ och MetalliWarning™ varnar för närvaro av potentiellt farliga djupliggande objekt med lägre densitet, och metallobjekt. På så sätt reduceras risken att av misstag borra i metallföremål eller plaströr. Med Zircon’s patenterade djupsökningsläge (DeepScan™) kan användaren utöka sökningen vid behov vilket gör verktyget både kraftfullt och multifunktionellt.

SuperScan™ K2 har tre distinkta söklägen – TC™, StudScan, och DeepScan™. En tvåvägs omkopplare gör det enkelt att växla mellan funktionerna samtidigt som ColorTrip™ displayen visar detaljerad information. Bakgrundsbelysningen på skärmen är ljusblå i läget TC™ (målkontroll) och detekterar mittpunkt, ytterkanter och riktning på träreglar samtidigt som användaren
kan finna platser där det är säkert att borra genom att utnyttja metoden ”lita på men verifiera”. När TC™ är avstängt arbetar verktyget i regelsökningsläge (StudScan) och detekterar mittpunkt, ytterkanter och riktning för både trä- och metallreglar. Djupsökningsläget (DeepScan™) dubblar sökdjupet för att nå objekt som ligger på större djup bakom flera lager gips eller panel. Ikonen Target Spotlight tänds på displayen när mittpunkten på en regel detekteras, och SpotLite™-pekaren lyser på den skannade ytan.

 • NYTT! – Target Control™ (TC™), läge för målkontroll som detekterar mittpunkt, ytterkanter och riktning på träreglar samtidigt som metallobjekt filtreras bort. Sökläget fungerar på upp till 19 mm djup och identifierar platser där de är säkert att borra mellan närliggande skruv, spik eller skyddsplåtar.
 • Regelsökningsläge (StudScan) detekterar mittpunkt, ytterkanter och riktning för trä- och metallreglar på upp till 19 mm djup
 • Djupsökningsläge (DeepScan™). Fördubblar sökdjupet för trä- och metallreglar till upp till 38 mm djup.
 • WireWarning™ Detection uppmärksammar för strömförande växelströmsledningar på upp till 50 mm djup
 • LoLevel™ Indikator. Visar objekt med låg (svag) signal, till exempel vattenledningsrör av plast. Indikatorn visas i läget TC™.
 • Signalstyrka Indikator som hjälper till att skilja mellan djupt liggande och ytliga objekt i lägena StudScan och DeepScan™
 • MetalliWarning™ Indikator. Tänds upp då metall detekteras. Aktiv i alla söklägen.
 • ACT™ (Auto Correcting Technology) korrigerar automatiskt vanliga fel, till exempel om en sökning påbörjas över en regel
 • Target Spotlight. Tänds på displayen när mittpunkten på en regel detekteras.
 • ColorTrip™ Display. Bakgrundsbelysningen är ljusblå i läget TC™, grön i läget DeepScan™ och röd när verktyget detekterar strömförande växelströmsledningar.
 • SpotLite™ Pekare belyser den skannade ytan med en pilformad ljusstråle som visar mittpunkten på regeln
 • “V”-skåra möjliggör exakt markering av reglarnas position
 • Indikator för lågt batteri ger optimal funktion

Zircon® SuperScan™ K2 är försedd med ny revolutionerande teknik för målkontroll, Target Control™ (TC™). Den här avancerade väggskannern är fininställd för att detektera träreglar samtidigt som falska indikeringar för metallobjekt som rör, skärmmaterial, fästen, beslag och kanaler under ytan filtreras bort. Indikatorerna LoLevel™ och MetalliWarning™ varnar för närvaro av potentiellt farliga djupliggande objekt med lägre densitet, och metallobjekt. På så sätt reduceras risken att av misstag borra i metallföremål eller plaströr. Med Zircon’s patenterade djupsökningsläge (DeepScan™) kan användaren utöka sökningen vid behov vilket gör verktyget både kraftfullt och multifunktionellt.

SuperScan™ K2 har tre distinkta söklägen – TC™, StudScan, och DeepScan™. En tvåvägs omkopplare gör det enkelt att växla mellan funktionerna samtidigt som ColorTrip™ displayen visar detaljerad information. Bakgrundsbelysningen på skärmen är ljusblå i läget TC™ (målkontroll)…

Läs mer Läs mindre
Tillbaka till start

ANNAT DU KANSKE GILLAR: