Tillbaka

StudSensor™ e40

FUNKTIONER

FINNA REGELKANTER
FINNA TRÄ- ELLER METALLREGLAR
SKANNA TJOCKARE VÄGGAR
WIREWARNING®-DETEKTERING

StudSensor™ e40

StudSensor™ e40 lokaliserar snabbt och enkelt ytterkanterna på träreglar, metallreglar och bjälkar bakom väggar, tak och golv. Verktyget är försett med ett nytt användarvänligt gränssnitt och en förbättrad SpotLite®-markör. Ett patenterat nypgrepp och formgivning ger ett säkert grepp i alla vinklar för båda händerna.

 • StudScan-läget detekterar ytterkanter på trä- och metallreglar på upp till 19 mm djup
 • DeepScan®-läget fördubblar sökdjupet till upp till 38 mm djup
 • READY-indikatorn visar när kalibreringen har slutförts
 • WireWarning® detektering indikerar närvaro av strömförande växelströmsledningar på upp till 51 mm djup
 • Röda pil-ikoner tänds upp efter hand som man närmar sig målet
 • EDGE-ikonen tänds upp när regelns ytterkant har detekterats
 • SpotLite®-markören visar en pilformad ljusmarkering på väggen som tydligt pekar ut målet
 • Zircon’s patenterade “över regeln”-indikering visar när sökningen måste göras om på ett annat ställe ifall sökningen påbörjades mitt över en regel

StudSensor™ e40 lokaliserar snabbt och enkelt ytterkanterna på träreglar, metallreglar och bjälkar bakom väggar, tak och golv. Verktyget är försett med ett nytt användarvänligt gränssnitt och en förbättrad SpotLite®-markör. Ett patenterat nypgrepp och formgivning ger ett säkert grepp i alla vinklar för båda händerna.

 • StudScan-läget detekterar ytterkanter på trä- och metallreglar på upp till 19 mm djup
 • DeepScan®-läget fördubblar sökdjupet till upp till 38 mm djup
 • READY-indikatorn visar när kalibreringen har slutförts
 • WireWarning® detektering indikerar närvaro av strömförande växelströmsledningar på upp till 51 mm djup
 • Röda pil-ikoner tänds upp efter hand som man närmar sig målet
 • EDGE-ikonen tänds upp när regelns ytterkant har detekterats
 • SpotLite®-markören visar en pilformad ljusmarkering på väggen som tydligt pekar ut målet
 • Zircon’s patenterade “över regeln”-indikering visar när sökningen måste göras om på ett annat ställe ifall sökningen påbörjades mitt över en regel
Tillbaka till start