Tillbaka

StudSensor™ HD35

FUNKTIONER

FINNA REGELKANTER
FINNA TRÄ- ELLER METALLREGLAR
WIREWARNING®-DETEKTERING

StudSensor™ HD35

Regeldetektorn StudSensor™ HD35 är baserad på Zircon’s senaste designinnovationer. HD35 har ett ergonomiskt utformat handtag som ger ett säkert och komfortabelt grepp om verktyget i alla vinklar. Detektorn är enkel att använda tack vare ett tydligt och lättavläst användargränssnitt. Genom att detektera ytterkanter på trä- och metallreglar kan tavlor, speglar och hyllor säkert fästas upp på väggen. Verktyget varnar också för strömförande växelströmsledningar.

 • StudScan-läget detekterar ytterkanterna på trä- och metallreglar på upp till 19 mm djup
 • READY- indikatorn visar när verktyget är kalibrerat och redo för mätning
 • EDGE-pilen tänds upp när man närmar sig ytterkanten på regeln, och är fullt upplyst när regelkanten detekterats
 • Zircon’s patenterade “över regeln”-indikering visar när sökningen måste göras om på ett annat ställe ifall sökningen påbörjades mitt över en regel
 • WireWarning® detektering indikerar närvaro av oskärmade strömförande växelströmsledningar på upp till 51 mm djup
 • SpotLite®-markör tänder en pilformad ljusindikering på väggen som tydligt indikerar ytterkanten på en regel
 • Halvtgenomskinlig bottenplatta och en upplyst V-formad markeringsskåra ger precis markering av regelkanterna

Regeldetektorn StudSensor™ HD35 är baserad på Zircon’s senaste designinnovationer. HD35 har ett ergonomiskt utformat handtag som ger ett säkert och komfortabelt grepp om verktyget i alla vinklar. Detektorn är enkel att använda tack vare ett tydligt och lättavläst användargränssnitt. Genom att detektera ytterkanter på trä- och metallreglar kan tavlor, speglar och hyllor säkert fästas upp på väggen. Verktyget varnar också för strömförande växelströmsledningar.

 • StudScan-läget detekterar ytterkanterna på trä- och metallreglar på upp till 19 mm djup
 • READY- indikatorn visar när verktyget är kalibrerat och redo för mätning
 • EDGE-pilen tänds upp när man närmar sig ytterkanten på regeln, och är fullt upplyst när regelkanten detekterats
 • Zircon’s patenterade “över regeln”-indikering visar när sökningen måste göras om på ett annat ställe ifall sökningen påbörjades mitt över en regel
 • WireWarning® detektering indikerar närvaro av oskärmade strömförande växelströmsledningar på upp till 51 mm…
Läs mer Läs mindre
Tillbaka till start