Tillbaka

MultiScanner® i520 OneStep™

FUNKTIONER

FINNA REGELNS MITTPUNKT
FINNA REGELKANTER
FINNA TRÄ- ELLER METALLREGLAR
SKANNA TJOCKARE VÄGGAR
WIREWARNING®-DETEKTERING
LOKALISERA METALL
LOKALISERA STRÖMFÖRANDE LEDNING
LCD-DISPLAY

MultiScanner® i520 OneStep™

MultiScanner® i520 OneStep™ detekterar snabbt och enkelt reglar och bjälkar bakom väggar, tak och golv. Verktyget finner även metallobjekt och strömförande växelströmsledningar. En fyraläges omkopplare gör det enkelt att välja funktion. SpotLite®-markören, den ljusstarka displayen och en tonsignal indikerar var det sökta objektet finns.

 • StudScan-läget detekterar mittpunkt och ytterkanter på trä- och metallreglar på upp till 19 mm sökdjup
 • DeepScan®-läget fördubblar sökdjupet till upp till 38 mm djup
 • Metal Scan-läget lokaliserar icke-magnetisk metall som kopparrör på upp till 38 mm djup, och magnetisk metall som armeringsjärn på upp till 76 mm djup
 • AC Scan-läget detekterar oskärmade strömförande växelströmsledningar på upp till 51 mm djup
 • WireWarning® detektering indikerar närvaron av strömförande oskärmade växelströmsledningar på upp till 51 mm djup
 • ACT™ (Automatisk korrigeringsteknik) korrigerar automatiskt vanliga fel, till exempel om sökningen påbörjas över en regel

MultiScanner® i520 OneStep™ detekterar snabbt och enkelt reglar och bjälkar bakom väggar, tak och golv. Verktyget finner även metallobjekt och strömförande växelströmsledningar. En fyraläges omkopplare gör det enkelt att välja funktion. SpotLite®-markören, den ljusstarka displayen och en tonsignal indikerar var det sökta objektet finns.

 • StudScan-läget detekterar mittpunkt och ytterkanter på trä- och metallreglar på upp till 19 mm sökdjup
 • DeepScan®-läget fördubblar sökdjupet till upp till 38 mm djup
 • Metal Scan-läget lokaliserar icke-magnetisk metall som kopparrör på upp till 38 mm djup, och magnetisk metall som armeringsjärn på upp till 76 mm djup
 • AC Scan-läget detekterar oskärmade strömförande växelströmsledningar på upp till 51 mm djup
 • WireWarning® detektering indikerar närvaron av strömförande oskärmade växelströmsledningar på upp till 51 mm djup
 • ACT™ (Automatisk korrigeringsteknik) korrigerar automatiskt vanliga fel, till exempel om sökningen påbörjas över en regel
Tillbaka till start