Tillbaka Tillbaka

ElectriScanner™ e60c

FUNKTIONER

WIREWARNING®-DETEKTERING
LOKALISERA METALL
LOKALISERA STRÖMFÖRANDE LEDNING
LCD-DISPLAY
BATTERIINDIKATOR
SPOTLITE®-STRÅLE
COLORTRIP™ DISPLAY

ElectriScanner™ e60c

Med ElectriScanner™ e60c finner du snabbt och enkelt strömförande elledningar och metall bakom väggar, golv och tak. Den bakgrundsbelysta displayen blinkar eller lyser röd för att varna om förekomst av strömförande elledningar i båda söklägena. Lägesomkopplaren gör det enkelt att byta funktion. Den bakgrundsupplysta displayen, målindikeringsstaplarna, SpotLite™-markören och ljudfunktionen, alla indikerar platsen för målet.

 • AC Scan-läget lokaliserar strömförande, oskärmade växelströmsledningar på upp till 50 mm djup
 • WireWarning™ detektering indikerar närvaron av strömförande, oskärmade växelströmsledningar på upp till 50 mm djup i Metal Scan-läget
 • Metal Scan-läget lokaliserar icke-magnetisk metall som kopparrör på upp till 38 mm djup och magnetisk metall som armeringsjärn på upp till 75 mm djup
 • Målindikeringsstaplar börjar tändas upp allteftersom enheten närmar sig strömförande elledningar eller metall
 • ColorTrip™ Display lyser röd i läget för växelströmsdetektering och blå i läget för metallsökning
 • Indikator av låg batterinivå för optimal prestanda
 • SpotLite™-markör visar en pilformad ljusmarkering på väggen när verktyget har maximal indikering av strömförande elledning eller metall

Med ElectriScanner™ e60c finner du snabbt och enkelt strömförande elledningar och metall bakom väggar, golv och tak. Den bakgrundsbelysta displayen blinkar eller lyser röd för att varna om förekomst av strömförande elledningar i båda söklägena. Lägesomkopplaren gör det enkelt att byta funktion. Den bakgrundsupplysta displayen, målindikeringsstaplarna, SpotLite™-markören och ljudfunktionen, alla indikerar platsen för målet.

 • AC Scan-läget lokaliserar strömförande, oskärmade växelströmsledningar på upp till 50 mm djup
 • WireWarning™ detektering indikerar närvaron av strömförande, oskärmade växelströmsledningar på upp till 50 mm djup i Metal Scan-läget
 • Metal Scan-läget lokaliserar icke-magnetisk metall som kopparrör på upp till 38 mm djup och magnetisk metall som armeringsjärn på upp till 75 mm djup
 • Målindikeringsstaplar börjar tändas upp allteftersom enheten närmar sig strömförande elledningar eller metall
 • ColorTrip™ Display lyser röd i läget för växelströmsdetektering och blå i läget för metallsökning
 • Indikator…
Läs mer Läs mindre
Tillbaka till start