Tillbaka

MultiScanner® Pro SL

FUNKTIONER

FINNA REGELKANTER
FINNA TRÄ- ELLER METALLREGLAR
SKANNA TJOCKARE VÄGGAR
WIREWARNING®-DETEKTERING
LOKALISERA METALL
LOKALISERA STRÖMFÖRANDE LEDNING
LCD-DISPLAY

MultiScanner® Pro SL

Med MultiScanner® Pro SL finner du snabbt och enkelt reglar, metallobjekt och strömförande växelströmsledningar bakom väggar, tak och golv. En fyraläges omkopplare gör det enkelt att byta funktion. Den patenterade SpotLite® -markören, en tydlig display och en tonsignal indikerar var det sökta objektet finns.

 • StudScan-läget detekterar ytterkanter på trä- och metallreglar på upp till 19 mm sökdjup
 • DeepScan®-läget fördubblar sökdjupet till upp till 38 mm djup
 • WireWarning® detektering indikerar närvaron av strömförande växelströmsledningar på upp till 51 mm djup
 • Metal Scan-läget lokaliserar icke-magnetisk metall som kopparrör på upp till 38 mm djup, och magnetisk metall som armeringsjärn på upp till 76 mm djup
 • AC Scan-läget lokaliserar strömförande oskärmade växelströmsledningar på upp till 51 mm djup
 • Med hjälp av patenterad TruCal®-teknik kalibreras verktyget automatiskt efter väggens densitet. TruCal®-ikonen tänds upp när verktyget är kalibrerat och redo att påbörja sökningen

Med MultiScanner® Pro SL finner du snabbt och enkelt reglar, metallobjekt och strömförande växelströmsledningar bakom väggar, tak och golv. En fyraläges omkopplare gör det enkelt att byta funktion. Den patenterade SpotLite® -markören, en tydlig display och en tonsignal indikerar var det sökta objektet finns.

 • StudScan-läget detekterar ytterkanter på trä- och metallreglar på upp till 19 mm sökdjup
 • DeepScan®-läget fördubblar sökdjupet till upp till 38 mm djup
 • WireWarning® detektering indikerar närvaron av strömförande växelströmsledningar på upp till 51 mm djup
 • Metal Scan-läget lokaliserar icke-magnetisk metall som kopparrör på upp till 38 mm djup, och magnetisk metall som armeringsjärn på upp till 76 mm djup
 • AC Scan-läget lokaliserar strömförande oskärmade växelströmsledningar på upp till 51 mm djup
 • Med hjälp av patenterad TruCal®-teknik kalibreras verktyget automatiskt efter väggens densitet. TruCal®-ikonen tänds upp när verktyget är kalibrerat och redo att påbörja sökningen
Tillbaka till start