Tillbaka

MultiScanner™ L550 OneStep™

FUNKTIONER

FINNA REGELNS MITTPUNKT
FINNA REGELKANTER
FINNA TRÄ- ELLER METALLREGLAR
SKANNA TJOCKARE VÄGGAR
WIREWARNING®-DETEKTERING
LOKALISERA METALL
LOKALISERA STRÖMFÖRANDE LEDNING
LCD-DISPLAY
BATTERIINDIKATOR

MultiScanner™ L550 OneStep™

Med MultiScanner™ L550 OneStep™ finner du snabbt och enkelt ytterkanter, mittpunkt och riktning på träreglar, metallreglar och bjälkar genom väggar, tak och golv. Verktyget detekterar även metallobjekt och strömförande växelströmsledningar. En fyraläges omkopplare gör det enkelt att byta funktion. Den patenterade SpotLite™ -markören, en tydlig bakgrundsbelyst display och en tonsignal indikerar var objektet finns. Signalstyrkeindikatorn hjälper till att avgöra om objektet ligger lågt eller djupt under ytan.

 • StudScan-läget detekterar mittpunkt, ytterkanter och riktning på trä- och metallreglar på upp till 19 mm djup
 • DeepScan™-läget fördubblar sökdjupet till upp till 38 mm djup
 • WireWarning™ detektering indikerar närvaron av strömförande växelströmsledningar på upp till 50 mm djup
 • Metal Scan-läget lokaliserar icke-magnetisk metall som kopparrör på upp till 38 mm djup och magnetisk metall som armeringsjärn på upp till 75 mm djup
 • AC Scan-läget lokaliserar strömförande oskärmade växelströmsledningar på upp till 50 mm djup
 • ACT™ (Automatisk korrigeringsteknik) korrigerar automatiskt vanliga fel, till exempel om sökningen påbörjas över en regel
 • En ljusstark bakgrundsbelyst LCD-display indikerar var objekten finns
 • Low Battery indikator för lågt batteri visar när batteriet bör bytas för optimal funktion
 • Signalstyrkeindikator hjälper till att avgöra om objektet ligger lågt eller djupt under ytan
 • SpotLite™-markören visar en pilformad ljusmarkering på väggen som tydligt pekar ut mittpunkten på en regel
 • V-formad skåra gör det enkelt att markera var objekten finns
 • Gummihandtag ger ett säkert och bekvämt grepp

Med MultiScanner™ L550 OneStep™ finner du snabbt och enkelt ytterkanter, mittpunkt och riktning på träreglar, metallreglar och bjälkar genom väggar, tak och golv. Verktyget detekterar även metallobjekt och strömförande växelströmsledningar. En fyraläges omkopplare gör det enkelt att byta funktion. Den patenterade SpotLite™ -markören, en tydlig bakgrundsbelyst display och en tonsignal indikerar var objektet finns. Signalstyrkeindikatorn hjälper till att avgöra om objektet ligger lågt eller djupt under ytan.

 • StudScan-läget detekterar mittpunkt, ytterkanter och riktning på trä- och metallreglar på upp till 19 mm djup
 • DeepScan™-läget fördubblar sökdjupet till upp till 38 mm djup
 • WireWarning™ detektering indikerar närvaron av strömförande växelströmsledningar på upp till 50 mm djup
 • Metal Scan-läget lokaliserar icke-magnetisk metall som kopparrör på upp till 38 mm djup och magnetisk metall som armeringsjärn på upp till…
Läs mer Läs mindre
Tillbaka till start