Kartlägga väggen

Vi rekommenderar att du ”kartlägger” den vägg du ska arbeta med, vilket innebär att du markerar flera reglar i olika höjd även om du bara söker efter en regel. Varför? Därför att du vill försäkra dig om att ”regeln” verkligen är en regel.

Alla väggar är olika. Om det inte fanns något annat än reglar innanför din vägg skulle du inte behöva kartlägga något – då kunde du bara markera reglarna och genomföra ditt renoverings- eller inredningsjobb. Tyvärr ser dock en del väggar ut så här på insidan:

Alla regeldetektorer är densitetsdetektorer som finner alla kompakta föremål (inte bara reglar) innanför väggar. Detta innebär att de även kan känna av rör, elledningar, gipskilningar i väggar av läkt och gips osv. Det kan också finnas konstruktioner som dubbla eller tredubbla reglar eller den mindre vanliga, men problematiska, diagonala stödbalken.

Vi rekommenderar att du sätter två eller flera bitar maskeringstejp i olika höjd på din vägg och markerar alla föremål på tejpen i stället för på väggen. Då kan du avgöra vilka föremål som löper rakt uppifrån och ned (vilket vanligen indikerar reglar eftersom rör och elledningar oftast ändrar riktning) och mäta avståndet mellan dessa föremål (reglar är placerade med jämna mellanrum på 45 cm eller 61 cm, medan andra föremål har oregelbundna placeringar).