Hitta reglar i väggar av läkt och putsmaterial

StudSensor™-regeldetektorer hittar reglar genom att känna av ökningar och förändringar i densitet innanför väggen. För att det ska fungera måste väggytan ha en jämn densitetsnivå och ha lägre densitet än träregeln. Regeldetektorer ger dock inte alltid exakta resultat för väggar av läkt och putsmaterial eftersom konstruktionen i dessa varierar kraftigt.

Även väggar med en plan yta kan ibland dölja en oregelbunden kombination av trä (läkt) och putsmaterial med djupa och grunda densitetsnivåer mellan putsmaterialet, läkten och regeln. För att förstå varför dessa väggar är en sådan utmaning är det bäst att först ta en titt på hur de är konstruerade.

Först är träläkt, smala träribbor, spikade horisontellt tvärs över vertikala väggreglar. Två våta lager gips läggs på läkten. Ett grovt, sandigt ”brunt lager” läggs på, följt av ett jämnt ytlager. När gipset är helt torrt kan väggen målas.04_lath_plaster

På fotot till höger ser du hur putsmaterialet sipprar ut mellan läkten och bildar krokar somvi kan kalla kilar. Dessa håller fast putsmaterialet i läkten. Vid otillräcklig ”kilning” faller putsmaterialet av med tiden. Denna kilning bildar oregelbundenheter som skapar utmaningar för regelsökningstekniken.

En MultiScanner®-väggskanner som kan känna av metall, eller en av våra dedicerade metallskannrar, kan användas till att hitta spikar som läkten är fäst med på reglarna. I vissa fall används även nät för att fästa gipset på läkten. (I Skottland använder man till och med tagel!). Om nät av metall har använts kanske regeln inte kan finnas ens med en metalldetektor.

Mer information finner du på vår blogg om läkt och putsmaterial.