Zircon Ordlista

FINNA REGELKANTER

FINNA REGELKANTER

Regeldetektorer fungerar genom att mäta densitet. Din väggskiva har en viss densitet och när regeldetektorn känner av en högre densitet medan du drar verktyget längs väggen betyder det förmodligen att du har nått kanten på en regel. För att finna regelns mittpunkt måste du först finna regelns båda kanter.

FINNA REGELNS MITTPUNKT

FINNA REGELNS MITTPUNKT

CenterVision™ är den mest spännande innovationen inom regeldetekteringen sedan Zircon introducerade den ursprungliga elektroniska regeldetektorn 1980. I stället för den “dubbla” skannings- och markeringsmetoden behöver användare bara göra en sökning för att finna mittpunkten. CenterVision™-verktyg finner till och med mittpunkten på en dubbel regel men den visar en bred ”mittpunktszon”.

Med CenterVision™-tekniken slipper du gissa var den bästa förankringspunkten på en regel finns.

Den dubbla skannings- och markeringsmetoden

Den dubbla skannings- och markeringsmetoden

För att finna mittpunkten på en regel måste du skanna i båda riktningarna längs väggen och markera båda kanterna. Regelns mittpunkt är halvvägs mellan dina två markeringar.

FINNA TRÄ- ELLER METALLREGLAR

FINNA TRÄ- ELLER METALLREGLAR

I bostadshus används oftast reglar av trä medan reglar av metall används i innerväggarna i de flesta kommersiella byggnader. Zircon® kantdetektorer och mittpunktsdetektorer finner reglarna oavsett vad de är gjorda av. Alla Zircon® StudSensor™-verktyg hittar både trä- och metallreglar.

SKANNA TJOCKA VÄGGAR EFTER REGLAR

SKANNA TJOCKA VÄGGAR EFTER REGLAR

SKANNA TJOCKA VÄGGAR EFTER REGLAR

På grund av extra lager av väggskivor eller panel kan reglarna ibland sitta för djupt för att kunna finnas genom standardskanning. Verktyg som har Zircons Deepscan®-funktion kan ställas om till en högre styrka för att detektera reglar och balkar som sitter upp till 38 mm djupt. Denna extra styrka bör inte användas om det inte är nödvändigt eftersom på normala väggar är detta överkänslig vilket medför oriktiga resultat.

WIREWARNING® DETEKTERING

WIREWARNING® DETEKTERING

Verktyg med funktionen WireWarning®-detektion detekterar kontimuerligt strömförande elledningar (oskärmade) på upp till 51 mm djup när du skannar efter reglar eller metall. WireWarning®-detektionen är alltid på i alla lägen (utom i det särskilda strömskanningsläget) och signalerar förekomsten av strömförande, oskärmade elledningar innanför väggen.

SKANNA EFTER ELLEDNING

SKANNA EFTER ELLEDNING

Med detta strömskanningsläge i Zircon® MultiScanner®-produkterna kan du söka efter strömförande växelspänning (utan metallskärmning). Använd den här funktionen för att finna och spåra elledningar. Du kan använda ditt verktygs interaktiva kalibreringsfunktion för att få de mest exakta resultaten.

SKANNA EFTER METALL

SKANNA EFTER METALL

Zircon® MultiScanner®-regeldetektorer med metallskanningsläge detekterar magnetiska metaller, exempelvis armeringsjärn, på upp till 76 mm djup,och icke-magnetiska metaller som exempelvis koppar på upp till 38 mm djup. Använd den interaktiva kalibreringsprocessen för att komma nära och kartlägga metall.

RADERBAR MÄRKPENNA

RADERBAR MÄRKPENNA

En integrerad, raderbar märkpenna gör det enkelt att markera avläsningspunkten utan att ta bort verktyget från väggen. Märkpennan aktiveras med en manuell tryckknapp och kan användas när som helst. Den märker inte väggen automatiskt.

SKANNA TERMISKT

SKANNA TERMISKT

Termisk detektering innebär att man kan skanna efter förhäjd temperatur över värmekällan. I detta läge kan du detektera aktiv vattenburen strålningsvärme i polyetenslag (PEX) innan du borrar, skär eller fäster.

Ljudindikator

Många av våra produkter innehåller en ljudindikator som ett komplement till en LED- eller LCD-display. Denna extra ljudsignal hjälper dig att få gjort jobbet snabbare. Enheten avger en fast ton då du finner en regel (eller annat avsett material). Kontinuerligt pipande indikerar ett kalibreringsfel – flytta verktyget till en ny plats och påbörja skanningen där igen.

Autokorrigeringsteknik (ACT™)

Kontrollerar kalibreringen 10 gånger per sekund och omkalibrerar vid behov åt användaren. Om skanningen råkar påbörjas mitt för en regel korrigerar verktyget sig självt och kan sedan hitta regeln när användaren skannar tillbaka över den. På vissa modeller pekar en pil tillbaka mot regeln där skanningen påbörjades.

Mitt för en regel varning

Om en elektronisk regeldetektor kalibrerades mitt för en regel brukade det innebära problem med felaktiga resultat. För att göra våra produkter så problemfria som möjligt undanröjde vi det problemet.

Våra StudSensor™- och MultiScanner®-produkter är smarta nog att veta när något inte riktigt stämmer. Om du råkar påbörja en skanning mitt över en regel och sedan drar bort verktyget från den så piper och blinkar verktyget oavbrutet. Detta indikerar ett kalibreringsfel. Dra bara verktyget några centimeter åt höger eller vänster och försök igen.

Indikator för signmalstyrka

Oavsett om du letar efter en regel, en elledning eller ett rör så finns det många av andra saker innanför väggen som kan ge även de mest känsliga Zircon®-enheterna en oriktig avläsning. För att hjälpa användaren att urskilja det sökta målet från potentiella förväxlingar ger indikatorn för signalstyrka en avläsning av styrkan, eller sannolikheten, på signalen som returneras från väggen. Tre staplar (den högsta nivån) indikerar ett tydligt resultat innanför en vanlig vägg, medan två pinnar (eller lägre) indikerar att enheten förvisso har hittat något men att det antingen kan vara ett föremål som är mindre än det du letar efter eller så finns föremålet du letar efter innanför en extra tjock vägg. Eftersom alla väggar är olika konstruerade och eftersom vilken vägg som helst kan innehålla rör, elledningar eller andra föremål som kan avge resultat, kan du med indikatorn för singnalstyrka ”kartlägga” väggen för att urskilja det du letar efter från andra föremål.

SpotLite® markeringssystem

Denna revolutionerande funktion projicerar en ljusstråle på skanningsytan när målet funnits. En ytterligare indikator som hjälper dig att snabbt ringa in målet i alla skanningar. Med SpotLite®-markeringssystem kan du inte bara se målet på skanningspunkten utan du kan också visualisera hur regelns kant fortsätter upp längs väggen.

TruCal® snabbkalibrering

Zircons patenterade TruCal®-teknik ger dig snabb och exakt kalibrering med en tryckning varje gång verktyget används, vilket säkerställer exaktheten i alla jobb. Sätt bara verktyget mot väggen, tryck på strömknappen och vänta på ett pip som indikerar att kalibreringen är slutförd.

Interaktiv kalibrering för metall och ström

Interaktiv kalibrering ger användaren möjlighet att finna metall eller elledningar i alla miljöer och gör Zircons metall- och strömegenskaper så mycket mer exakta än för många andra märken.

Vid sökning efter metallföremål eller elledningar kan målet vara av olika storlek och vara på olika avstånd innanför väggen. Detta gör det svårare att finna föremålet än att finna en regel av standardtyp. Interaktiv kalibrering innebär att du kan börja skanna med största möjliga känslighet för att finna svårsökta föremål eller ställa in verktygets exakthet för enklare sökning.

Vi har en utförlig vägledning om användning av interaktiv kalibrering för att finna metall och elledningar med största möjliga exakthet.