Bästa metalldetektor för dina behov

Zircon erbjuder tre olika typer av metalldetektorer för olika behov beroende på vilken konstruktion och typ av metall som du vill detektera.

The MetalliScanner™ MT 6 är enbart en metalldetektor som hittar magnetisk och icke-magnetisk metall på upp till 15 cm djup i betong och andra icke-metalliska ytor och som används för att lokalisera armeringsjärn och rörledningar.

Metalldetektorn MetalliScanner™ m40 löser problemet med att finna reglar i väggar av läkt och gips. Den kan finna ett mönster av spikar i läkten på reglarna och lokaliserar järnhaltiga (magnetiska) metaller på upp till 10 cm djup samt icke järnhaltiga (omagnetiska) metaller på upp till 5 cm djup. Du kan finna rörledningar, kanaler, armeringsjärn, spikar och skruvar i dina väggar, golv och tak.

Regeldetektorn MultiScanner® i520 OneStep™ är en väggskanner med flera funktioner som hittar mittpunkter och kanter på reglar av trä och metall, och som också har särskilda lägen för metall och strömförande elledningar. Det integrerade metallskanningsläget känner av förekomsten av magnetisk metall, exempelvis armeringsjärn, på upp till 7,6 cm djup, och kan hjälpa till att fastställa om regeln du hittar i regelskanningsläge är av trä eller metall.