Så används våra verktyg för kantdetektering

När du försöker finna en regel innan du spikar, borrar eller förankrar något är det i själva verket regelns mittpunkt du vill finna. Genom att använda våra produkter på rätt sätt och utnyttja fördelarna med den dubbla skannings- och markeringsmetoden kommer du att erhålla exakta resultat. Du behöver aldrig mer oroa dig för skadade väggar med diverse småhål.

Steg 1

Steg 1

Håll StudSensor™-regeldetektorn plant mot väggen. Se till att avkänningsytan ligger tätt mot väggen hela tiden så att du inte får felaktiga avläsningar.

Steg 2

Steg 2

Slå på StudSensor™-verktyget genom att trycka på knappen på sidan. Det blinkar ett ögonblick medan väggens densitet kalibreras.

Steg 3

Steg 3

För sakta verktyget åt höger eller vänster. Om verktyget börjar pipa och blinka har du råkat slå på det ovanför en regel. Denna ”mitt ovanför en regel varning” förhindrar felaktig kalibrering som kan medföra felaktiga resultat. Dra bara verktyget några centimeter åt höger eller vänster och börja om från steg 1.

Steg 4

Steg 4

Medan du för StudSensor™-regeldetektorn längs väggen kommer den att indikera när du har funnit en regelkant. Markera den punkten.

Hur ditt StudSensor™-verktyg indikerar detta beror på modellen:

  • StudSensor™-regeldetektorer av standardtyp – en rad lysdioder anger närheten. En ljudsignal indikerar kanten
  • SL-modeller – SpotLite®-markeringssystemet anger målet som du ser här
Steg 5

Steg 5

Börja om igen i den motsatta riktningen.

Steg 6

Steg 6

Finn och markera regelns andra kant. Ta det lugnt så du inte missar den.

Steg 7

Steg 7

Punkten halvvägs mellan dina två markeringar är regelns mittpunkt. Det var allt – nu är det klart!