Varför kalibreringen är så viktig

Det första vi vill poäntera är ”Se till att StudSensor™-verktyget är kalibrerat”. Du undrar kanske varför detta är så viktigt eller varför du inte bara kan slå på det och använda det.

Om alla väggar var konstruerade på samma sätt skulle det faktiskt vara så enkelt. Dessvärre är alla väggar olika kombinationer av träslag, gipsskivornas tjocklekar, färglager med mera. För att en regeldetektor ska kunna avgöra var i en vägg en regel sitter måste den veta hur väggen ”ser ut”, så att sensorerna kan urskilja regeln. När StudSensor™-regeldetektorn kalibreras mot en bar vägg får den möjlighet att mäta väggens tjocklek och materialets densitet och registrera faktorer som fuktighet, temperatur och även de minimala elektriska avläsningarna från din hand, som alla påverkar avläsningen av väggen.

Zircon®-regeldetektorer är oerhört känsliga, vilket säkerställer att du får den mest exakta avläsningen när du skannar efter en regel. Dock betyder detta också att avläsningen kan påverkas av ytförändringar, omgivningens fuktighet, förekomst av statisk elektricitet eller till och med att du byter handgrepp om StudSensor™-verktyget. Men oroa dig inte, om du följer användningsinstruktionerna kan du vara säker på att du får exakta resultat.