Minimera oriktiga resultat

Är regeln du fann verkligen en regel?

 • TFör att verkligen finna en regel ska du skanna ditt arbetsområde noga och markera placeringen för alla föremål som regeldetektorn indikerar. Regeldetektorer fungerar genom att de känner av densitetsförändringar innanför väggen och andra föremål kan därför indikeras, särskilt om de sitter väldigt nära väggen. Utgå inte från att det är en regel.
 • Reglar är normalt placerade med 40 cm eller 61 cm mellanrum, inte i ojämna intervall.
 • Reglar löper normalt från golv till tak, utom ovan- och nedanför fönster och ovanför dörrar.
 • Skanna efter reglar i olika höjder på väggen. Rör och andra föremål ger sannolikt inte en kontinueerlig avläsning från golv till tak som en regel gör.
 • Du kan ställa om till metalläge (om det finns på ditt verktyg) och skanna vertikalt (uppåt och nedåt) för att bekräfta att det du hittat är en regel:
  • Om du får en kontinuerlig metallavläsning från golv till tak kan det du funnit vara en metallregel eller ett metallrör. En metallsignal som plötsligt upphör eller svänger i 90 graders vinkel åt endera hållet är mest sannolikt ett rör. Ett metallrör bör också indikera en mindre bredd än en standardregel (vanligen 38 mm bred) när du skannar det i regelskanningsläge.
  • Om du får flera metallavläsningar i regelbundna etapper från golv till tak har du hittat en träregel med gipsskruv.
  • Om du inte får några metallavläsningar alls när du skannar vertikalt kan föremålet vara ett plaströr.
 • Reglar är vanligen 38 mm breda men fukt och olika väggmaterial kan medföra att reglarna indikeras med olika bredd. Alla reglar bör dock vara av samma bredd och indikationer som skiljer sig från alla andra reglar är sannolikt inte en regel.
 • Skanna alltid ytan i vanligt regelskanningsläge först. Om du inte hittar något ställer du om till DeepScan®-läge. Var särskilt noga med att bekräfta att det är reglar du hittar, och inte något annat, när du skannar i DeepScan®-läge.
 • Tänk på vilka väggar som sannolikt innehåller rörledningar. Vardagsrummet och badrummet kan exempelvis ha en gemensam vägg som innehåller rörledningar till vask, dusch eller toalett.