Praktiska råd

• Sätt alltid verktyget mot väggen innan du trycker på strömknappen. Verktyget behöver kalibrera på ytan som ska skannas för att regeldetektering ska lyckas.

• Se till att du spikar eller borrar i regelns mittpunkt. De flesta typer av regeldetektorer indikerar endast regelns kanter – det är bara Zircon® mittpunktsdetekterande StudSensor™-verktyg som indikerar mittpunkten.

• Om verktyget blinkar och piper oavbrutet har ett kalibreringsfel uppstått. Försök skanna väggen igen men börja på ett annat ställe.

• Använd endast DeepScan®-läget om det är nödvändigt. Om den här funktionen används på en normaltjock vägg läses reglarna av som lite för breda. Dessutom inaktiveras kalibreringsfelfunktionen.

• På vissa modeller fungerar batterilocket också som bältesklämma. Det är avsiktligt hårt åtsittande för att det inte ska öppnas under normal användning.